Destinació turística esportiva

La marca de destinació turística esportiva de qualitat està inclosa dins el pla director de turisme de Catalunya que pretén definir un model que serveixi per al desenvolupament turístic de determinades zones lligades a la pràctica d’activitats esportives.

El nostre municipi fou designat Destinació Turística Esportiva per la Generalitat de Catalunya l’any 2003.

La marca de destinació turística esportiva de qualitat està inclosa dins el pla director de turisme de Catalunya que pretén definir un model que serveixi per al desenvolupament turístic de determinades zones lligades a la pràctica d’activitats esportives.

La marca Destinació Turisme Esportiu és un segell atorgat per Turisme de Catalunya que reconeix a aquells municipis que es distingeixen per oferir uns recursos d’alta qualitat per rebre turisme amb inquietuds esportives.

La creixent demanda turística d’alternatives complementàries al sol i la platja fan que Turisme de Catalunya aposti per potenciar l’esport com a agent econòmic i dinamitzador de les nostres comarques, concretament a Castelló d’Empúries-Empuriabrava com a Municipi Pilot.

El reconeixement que Turisme de Catalunya atorga al Municipi de Castelló d’Empúries com a Destinació Turística Esportiva no és degut a la voluntat de promoure una marca, sinó a tota una tradició esportiva, infraestructures turístiques, equipaments esportius i complementaris i, sobre tot, a la voluntat del municipi i de les persones implicades en el desenvolupament local per a què l’esport proporcioni noves eines de promoció, creixement i optimització dels recursos del municipi.

Aquesta certificació ha estat atorgada per a les modalitats esportives de Paracaigudisme i Futbol, dos esports amb un profund arrelament local i amb una història que demostra que s’han portat més enllà de la simple pràctica esportiva i que s’han convertit en un dinamitzador local i en un recurs de cara al futur en la projecció turística del municipi.

Però la tradició esportiva i els recursos locals van mes enllà d’aquestes dues modalitats esportives, ja que Castelló d’Empúries és capdavanter en activitats esportives nàutiques -com la vela de creuers, la vela lleugera, la pesca d’alçada i la motonàutica- gràcies a les magnífiques instal·lacions que disposem a la Marina d’Empuriabrava i als recursos naturals que ofereixen les nostres platges.

Twitter Castello d'Empuries Facebook Empuriabrava y Castello d'Empuries Instagram Castello d'Empuries Youtube Wikiloc