Camí natural Via Verda del riu la Muga

El camí natural del riu Muga discorre pel marge esquerre d’aquest curs fluvial tot enllaçant el centre històric de Castelló d’Empúries amb la urbanització d’Empuriabrava. El seu recorregut abasta un total de 5 km, i és apte per anar-hi a peu o amb qualsevol mitjà sempre i quan no sigui motoritzat. En aquest sentit la via verda s’estructura en dos nivells que permeten el pas segregat de bicicletes i passejants, per un costat, així com de cavalls, per l’altre.

Una de les principals característiques d’aquest itinerari és que fa possible contemplar de ben a prop els marges fluvials i la llera de la Muga, gaudint i observant de manera privilegiada tot allò que és la vida al riu i els seus ecosistemes associats: les illes i els sorrals on s’hi aturen les aus, els boscos de ribera dominats per saules, freixes, verns, àlbers i pollancres, la fauna que utilitza el curs fluvial com a corredor a través del qual desplaçar-se…

A mig transecte un pont de fusta que travessa la Muga ens possibilita accedir a l’interior del Parc Natural dels Aiguamolls. Allà, junt a la depuradora d’Empuriabrava hi trobem l’estany Europa, amb diferents observatoris que ens conviden a veure l’avifauna de ben a prop. Si seguim aquella ruta el camí ens portarà fins al Cortalet, centre d’informació de l’espai protegit i d’on surten diversos itineraris de gran interès per l’observació del paisatge, la flora i la fauna.

Els darrers 2,5 km del recorregut abans d’arribar al mar es fan junt a la urbanització d’Empuriabrava, on s’ha tingut una especial cura en incorporar a les seves vores vegetació arbrada autòctona i pròpia dels espais de ribera. És així com de manera lúdica s’acaben enllaçant dues realitats ben diferents de la Costa Brava però tanmateix complementàries. Per un costat els centres històrics i tradicionals, i per l’altra els espais lúdics i residencials de creació més recent.

Informació pràctica

Camí natural Via Verda del riu la Muga

Twitter Castello d'Empuries Facebook Empuriabrava y Castello d'Empuries Instagram Castello d'Empuries Youtube Wikiloc WhatsApp Flickr ISSU